Secret Hotels

Vårt koncept Secret Hotels har visat sig vara mycket lyckat mot både kunder och hotell. Enkelt utryckt så bokar kunden ett hotell utan att veta vilket hotell det är. 48 timmar innan ankomst får kunden veta vilket hotell det är och får då adress och liknande skickat till sig. För att få finnas med bland våra Secret Hotel så ska rummen som ligger ute vara billigast i sin kategori i den staden. Det vill säga om hotellet har 4* så ska det vara billigast av våra 4* hotell i den aktuella staden. I gengäld så är alla bokningar via Secret Hotel:

– Betalda i förskott
– Går ej att avboka eller ändra

Våra medarbetare får inte upplysa kunden vilka hotell de kan hamna på utan får endast lämna generell information. Secret Hotel är ett bra sätt att sälja ”distressed capacity” om ni har lite bokat eller ett bra sätt att få en grundvolym på hotellet med en garanterad intäkt. Ni kommer nå en prismedveten målgrupp som ni kanske inte skulle kunna nå på annat sätt. På det sättet kan ni på ett enkelt sätt få en stamkund som kan boka direkt till er nästa gång för ett högre pris.

Vill ni veta mer om Secret Hotel och hur det ser ut just i er stad är det bara att kontakta oss för mer information så hjälper vi gärna till.

Använder ni en channelmanager?

Använder ni en channelmanager idag och inte har kopplat upp den mot oss? Kontakta gärna oss så berättar vi hur du kommer igång. Vi är i dagsläget kompatibla med ca 30 olika channelmanagers och kan enkelt koppla upp oss  mot nya om vi saknar någon. Den vanligaste CM som våra hotell använder är just nu RateTiger. Därefter kommer Channeldirect som också är mångas favorit. Behöver ni hjälp med inställningar så kontakta gärna er säljare på respektive CM så kan de hjälpa oss. Det vanligaste problemet är a t fel rateweight är angiven så att priserna blir felaktiga. Överlag fungerar det dock bra och vi har inget emot att ni använder det i vårt extranät. När ni kopplar upp er kommer det finns ett meddelande i extranätet när ni loggar in som varnar er för att göra ändringar direkt i ert login.